Aksaray Belediyesi

Aksaray Kentsel Yapı

Aksaray Kentsel Yapı

Kentsel Yapı

Ulaşım

 

   Aksaray il merkezi, çevre illere ve ülkenin diğer bölgelerine dört devlet yolu ile bağlanmaktadır. Kuzeyde E-90 yolu ile Ankara’ya doğuda Nevşehir’e, batıda Konya’ya ve güneyde  E-90 karayolu ile Niğde ve Adana yolu ile bağlantılar kurulmaktadır.

 

B.S.K.

 87 km 

Sathi Kaplama

 129 km

TOPLAM

 216 km

Aksaray İli 2010 yılı devlet yol ağı durumu

 

Sathi Kaplama

 239 km

Aksaray İli 2013 yılı il yolu ağı durumu

 

 

          

   İl merkezinde mevcut durum araç trafiğini kaldırmayacak boyutlara ulaşılmıştır. İl merkezinde özellikle mesai giriş çıkışlarında trafik yoğunluk kazanmakta olup, ayrıca otolar için park sıkıntısı yaşanmaktadır. İlimizde trafik akışını ve  yayaların can güvenliği düşünülerek Bankalar Caddesi ve bazı caddeler tek yönlü trafiğe izin vermiş olup yolun bir tarafı araç parkı olarak yeniden düzenlenmiştir.

 

   İlimizdeki taşımacılık minibüs ve halk otobüsleriyle yapılmaktadır. Yakıt türü olarak  mazot kullanılmaktadır.

Kent içi yollar trafik ihtiyacını karşılamamaktadır. Şehirde araç sayısı fazla olduğundan sıkıntı yaratmakta, bunun yanı sıra hava kirliliği, trafik sıkışıklığı ve gürültü oluşmakta bu da insan sağlığını olumsuz etkilemektedir.

 

Enerji

 

>Enerji Kaynakları

 

   Güneş enerjisi konutlarda güneş enerjisi sitemi kurularak sıcak su temin edilmesinde kullanılmaktadır. İlimizde güneş ve rüzgar enerjisinin kullanımı konusunda bu güne kadar herhangi bir çalışma yapılmamıştır.

 

   İlimizde 2005 yılından itibaren konutlarda ve sanayi sektöründe doğalgaz kullanımına başlanmıştır. İlimizde doğalgaz kullanan sanayi abonelerine ait özellikler aşağıda verilmiştir.İlimizde yakacak olarak kullanılan odun, ilçelerin orman varlıklarından sağlanmaktadır.

 

   İlimizde Jeotermal enerjiden sadece banyo amaçlı olarak kullanılmaktadır. Jeotermal sahada, enerji üretimine yönelik, ısıtma ve elektrik enerjisi üretimi gibi çalışmalar yapılmamaktadır.

İlde, Güneş enerjisi konutlarda güneş enerjisi sitemi kurularak sıcak su temin edilmesinde kullanılmaktadır.

 

Plan ve İmar Durumu

 

   Belediye sınırları içerisinde arazi ve arsaların çoğunluğu özel mülkiyettir. Hazine ve belediyeye ait alanlar azdır. Bunlar üzerinde çoğunlukla kamu binaları mevcuttur. Bir kısım alanda da gecekondu önleme bölgesi (150 Ha) ve toplu konut sahası olarak ayrılmıştır. Diğer kısımlar da orman alanları için tahsis edilmiştir. 200 Hektarlık alan ise eğitim (kampus) için ayrılmıştır.

 

  Konut ihtiyacının karşılanması için kentte yap-sat, kooperatif eliyle konut üretimi, bireysel konut üretimi ve gecekondulaşma yöntemlerinin hepsini görmek mümkündür. Kooperatif oluşumları kentte yeni olduğu kadar yap-sat süreci ile eş yoğunluğa ulaşmaktadır. Bireysel konut üretimi daha nadir olup gecekondulaşma belediyece önlenmeye çalışılmaktadır.

 

   Sağlıksız ve kaçak yapılaşmanın önlenebilmesi tarım alanlarının tahrip olmaması için iki adet gecekondu önleme bölgesi mevcut olup, dar gelirli vatandaşların konut ihtiyacına yer gösterilmiştir. Aynı amaçla iki adet toplu konut alanı mevcut olup yapılaşmaları tamamlanmış üç toplu konut alanı ise projelendirilmektedir.

Aksaray İli’nde bulunan bina şeklindeki konutların ısınma şekli kömürlü kalorifer sistemi olup doğalgaz kullanımı hızla yaygınlaşma eğilimindedir. Bunların dışındaki bireysel konutlarda ısınma kömürlü sobalarla sağlanmaktadır.

 

   Aksaray kentinde Ankara-Adana karayolu ile Konya-Kayseri karayolu civarında yapılaşma hızlılık kazanmaktadır. Belediye olarak yeni yerleşim alanları, tarım alanı olmayan, yerleşime elverişli yamaçlarda toplu konut alanları tespit edilerek belirlenmiştir. Ticari alanlarda, karayolları üzerinde ferdi (imara uygun) yapılaşmalar haricinde Taşpazar mahallesi batısında toptancılar, mobilyacılar, kunduracılar, galericiler, tiftik yapağı kooperatif alanları mevcuttur. Aksaray-Adana karayolu üzerinde Taşpınar belediyesi yakınında ise organize sanayi bölgesi bulunmaktadır.

 

   Aksaray Belediyesi sınırları içerisinde kırsal alan yok denecek kadar az olup köylerde mevcuttur. Ayrıca, Hürriyet, Kalanlar mahalleleri, 2 nolu Gecekondu Önleme Bölgesi, Fatih mahallesinde kırsal yerleşim özelliklerine rastlanabilir.

Köy yerleşim alanlarında özel mülkiyet ağırlıkta olup, genellikle  dağınık, tek katlı, kerpiç, yarı yığma binalar mevcuttur.

 

Sosyo – Kültürel Hayat

 

>Eğitim

 

   Aksaray genelinde, ikili öğretim yapan okulları normal öğretime dönüştürmek, sınıf mevcutlarını 30 öğrencinin altına indirmek, bilgisayar teknoloji sınıfları oluşturmak, öğrencilerin sosyal ve kültürel faaliyetleri daha iyi bir şekilde yapmaları, boş zamanlarını değerlendirmeleri için okulların fiziki mekanlarının genişletilmesini sağlamak, öğretmen, idari personel, araç-gereç ihtiyacını gidermek, taşımalı ilköğretim uygulamasına çağdaş eğitim anlayışı kazandırmak, okullarımızı cadde ve sokak aralarına sıkışmışlıktan kurtarmak için eğitim merkezleri kurmak amacıyla çalışmalar yapılmaktadır. 

Aksaray İli’ndeki okullaşma oranı aşağıdaki gibidir

  Okul Öncesi :

21

  İlköğretim :

98

  Ortaöğretim :

60

  Mesleki ve Teknik Lise :

24

  Genel Lise :

36

 

   Özellikle kadınların okuma-yazma oranının yükseltilmesi için, ’Ulusal Eğitime Destek Kampanyası Projesi’ çerçevesinde 2001 yılından itibaren okuma-yazma kurslarına yoğun bir şekilde devam edilmektedir.

 

   Aksaray İli genelinde 9 resmi anaokulu, 1 özel anaokulu, 1 kız meslek lisesi bünyesinde, 3 lise bünyesinde ve 183 ilköğretim okulu bünyesinde olmak üzere toplam 262 anasınıfı şubesi bulunmaktadır. 2007-2008 öğretim yılında okulöncesi kurumlarında 4172 öğrenci, 125 okul öncesi öğretmeni ve 137 kadrosuz usta öğretici ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir. Okullar bünyesinde anasınıfı sayısının artırılması için çalışmalar devam etmektedir.

 

İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İLKÖĞRETİM

ÖĞRENCİ SAYISI

DERSLİK SAYISI

KAPASİTE

2007-2008

59.523

2.507

75.210

2008-2009

58.995

2.578

77.340

2009-2010

60.095

2.708

81.240

ORTAÖĞRETİM

ÖĞRENCİ SAYISI

DERSLİK SAYISI

KAPASİTE

2007-2008

12.384

506

15.180

2008-2009

14.442

547

16.410

2009-2010

16.215

547

16.410

ÖĞRENCİ PANSİYONLARI

PANSİYON SAYISI

KAPASİTESİ

 

2007-2008

13

2.189

 

2008-2009

15

2.384

 

2009-2010

15

2.384

 

                   Tablo: İlimizde İlk ve Orta öğretim Okulları Durumu

 

Sağlık  

 

   İlimiz Merkez İlçede, Devlet Hastanesi, Diş Hekimliği Hastanesi, Diyaliz Ünitesi, Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Kadın Doğum ve Çocuk Bakımevi Hastanesi mevcuttur. Devlet hastanesi, diş hekimliği binası, göğüs hastalıkları, kadın doğum ve çocuk bakımevi hastanesi çarşı merkezine 3 km mesafe de bulunmaktadır. Ayrıca Şehir merkezi içerinde 2 adet özel çocuk hastalıkları merkezi, 2 adet özel hastane, 1adet özel göz merkezi açılarak faaliyete geçmiştir.

 

Hastane Adı

Yatak Sayısı

Poliklinik Sayısı

Aksaray Devlet Hastanesi

400

635.566

Mustafa Yazıcı Göğüs H.H

83

37.414

Ş.V.Ekecik Doğum ve Çocuk H

125

156.636

Eskil Devlet Hastanesi

30

53.786

Ortaköy Devlet Hastanesi

50

137.988

Ağaçören İlçe Hastanesi

10

22.231

Gülağaç İlçe Hastanesi

10

49.945

Güzelyurt İlçe Hastanesi

10

22.108

Sarıyahşi İlçe Hastanesi

10

5.427

Kamu toplam

728

1.121.101

Özel Aksaray Hastanesi

31

98.905

Özel Medisaray Hastanesi

23

89.543

Özel Maya Kadın Doğum Hastanesi

18

51.410

Genel Toplam

800

1.360.959

                                  Tablo: İlimiz Sağlık Kurumları Durumu

 

Kültür ve Turizm

 

   Geniş tarihi içerisinde Aksaray çeşitli medeniyetlere beşiklik yapmıştır. Güzelyurt ve Ihlara Hristiyanlarca önemli dini merkezler durumundadır. Bu kavimlerin hakimiyeti Friglerin Anadolu’yu istilaları ile son bulmuştur.

 

   MÖ. 1200-700 yıllarında Hititler devrinde Aksaray çok büyük önem kazandı. Son yıllarda şehir merkezinde ve çevresinde yapılan kazılar M.Ö. 1100-1000 yılları ile 9 yy. ait Hitit hiyeroglifi ile yazılmış kitabelerin bulunması bu durumu ispatlamaktadır.

 

   MÖ. 6 yy. da Perslerin Frig devletini ortadan kaldırması ile tüm Anadolu Pers egemenliğine girmiştir. Perslerin Yunanistana ilerlemeleri Grekopers kültürü adı verilen yeni bir uygarlık geliştirmiştir. Bu durum M.Ö. 3 yy. da Büyük İskender’in Persleri ortadan kaldırmasına dek devam eder.

 

   Büyük İskenderle başlayan ve MÖ. 300 yıllarında sona eren döneme Helenistik dönem adı verilmektedir. Büyük İskender’in ölümünden sonra bölge kumandanlar arasında paylaşılmıştır. Aksaray’da Kapadokya Beyleğine bağlanmıştır. Bu dönemde Aksaray’ın ismi Arkhelais olmuştur. Roma İmparatorluğunun M. S. 395 de ikiye ayrılması ile Doğu Roma İmparatorluğu içinde kalan bölge, Doğu Romanın Bizans ismini almasından sonra (1071-1174) Bizans egemenliğinde kalmıştır.

 

   M.S. 1 yy. da Havari St. Paul ve müritleri tarafından Anadolu da yayılmaya başlayan Hristiyanlık, çok tanrılı Roma taraftarlarının büyük tepkisine neden olduğundan, ilk Hristiyanlar korunma açısından daha elverişli yerlere yerleşmeye başlamışlardır. Gerek Manastır Vadisi ve gerekse Ihlara Vadisi içerisinde bulunan kaya oyma yüzlerce manastır ve kilise, her yıl yüz binlerce yabancının ziyaret ettiği çok önemli turizm merkezlerindendir.

 

   Jeolojik yapısı itibarı ile de bu yöre, bozulmamış tabii güzelliklere sahip, bir çok oyma yerleşim yeri ve yer altı şehrinin bulunduğu, kaplıcaların yer aldığı hem dini, hem doğal güzellikler ve hem de termal turizm açısından değer ifade etmektedir.

Hasandağı avcılık, dağcılık ve kış sporları bakımından önem arz eder. Ayrıca yayla olarak yöre halkının rağbet ettiği bir yerdir. 1990 yılı içerisinde kış sporları Turizm merkezi olarak ilan edilmiştir.

 

  Selçuklu ve Karamanoğulları eserlerinin pek çok olduğu Aksaray, Han ve kervansarayları, Zinciriye Medresesi, Ulu Camii, Eğri Minaresi yanında Somuncubaba (Şeyh- Hamidüdini Aksarayi), Yunus Emre ve Tabduk Ermesi ile İslam aleminin ilgisini de üzerine çekmektedir. Zinciriye Medresesi (Halen müze olarak kullanılmaktadır) ki müderris yetiştiren zamanın en büyük okullarından birisidir.

 

   Aksaray, tarihi, kültürel ve turizm açısından ele alındığında, Hristiyanlık öncesi, Hristiyanlık dönemi ve İslami döneme ait bir çok esere sahip, kolektif açık hava müzesi durumundadır. Doğu-Batı, Güney-Kuzey ana yollarının bağlantı noktasında bulunması, Dünya’nın ve Türkiye’nin her yerine kolayca ulaşılmasından dolayı önemli bur turizm merkezi olma konumunu muhafaza etmektedir.

 

Afet Yönetimi

   Şereflikoçhisar-Aksaray Fayı, Sultanhanı Fayı ve İnsu Faylarıdır. İlimiz merkezi beşinci deprem kuşağında olup; ilimize en yakın fay hattı 150-200 km uzaklıkta olup; deprem yönünden riskli bölge değildir. İlimiz kuzey-batı, güney-doğu doğrultulu bir fay üzerine oturmaktadır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem katalogu, bu fayla ilişkili depremlerin oluşmadığını göstermektedir. Diğer bir deyişle aletsel veriler bu fayın etkin olmadığını göstermektedir. Bölgede varlığı bilinen Tuz Gölü Fay’ının aktif bir fay hattı olmadığı düşünülmektedir. Sözünü ettiğimiz fay hattı ise çok az bilinmektedir ve 29 Mart 1998 depremi bu hattın varlığını göstermiştir. Bu tür faylara İç Deformasyon fayları denilmektedir. İç Deformasyon faylarında büyük depremler birkaç bin yılda bir meydana gelmektedir.

   Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası’na göre Aksaray İli Merkez İlçe ve Güzelyurt İlçesi’nin 5. Derece deprem bölgesinde, Ortaköy, Sarıyahşi ve Ağaçören İlçelerinin 2. Derece deprem bölgesinde, Eskil ve Gülağaç ilçelerinin 4. Derece deprem bölgesinde olduğu bilinmektedir.